Κατηγορία: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΕΚΔ 20/03

Σας ενημερώνουμε ότι ως ημέρα ενημέρωσης γονέων από τους εκπαιδευτικούς τουΓυμνασίου Χορτιάτη ορίστηκε η Παρασκευή, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα, πουαφορά στην ώρα ενημέρωσης από τον καθένα εκπαιδευτικό του σχολείου…

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 2023 – 2024

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΛΙΑΚΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ) 2 ΤΟΚΑΛΑΤΣΙΔΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ) 3 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 5 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 6 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 7 ΓΚΟΥΜΑ…