Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής
Μακεδονίας διοργανώνει στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.)
«Εβδομάδα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» από τις 19 έως και τις 23 Φεβρουαρίου 2024
με μια σειρά διαδικτυακών ενημερωτικών δράσεων, οι οποίες απευθύνονται κυρίως σε
μαθητές/τριες Γ’ τάξης Γυμνασίου και όλων των τάξεων του Λυκείου, αποφοίτους, καθώς και
στους γονείς / κηδεμόνες τους.

Πρόσκληση σε Ημερίδα Σ.Ε.Π. _Η Μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο

ΑΦΙΣΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΠΑΛ

Πρόγραμμα Ημερίδας Σ.Ε.Π. _Η Μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο

Πρόγραμμα Ημερίδας Σ.Ε.Π. Παρουσίαση ΕΠΑΛΤομείς_Ειδικότητες

Πρόγραμμα Ημερίδας Σ.Ε.Π.-Επιλογές μετά τη Γ΄ ΕΠΑΛ 2024