Σύμφωνα με την Πράξη   18 /  8.2.2024 που αφορά στην επιλογή τουριστικού πρακτορείου για την διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή που θα πραγματοποιηθεί στις 29-30 Μαρτίου 2024 στην Καβάλα,  επελέγη ομόφωνα το ταξιδιωτικό γραφείο «GASSI»  ως καλύτερη προσφορά ποιότητας – τιμής.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΔΙΗΜΕΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ