Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 οι μαθητές του τμήματος Γ2 του σχολείου μας παρακολούθησαν το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πρόγραμμα της ΧΕΝ με τίτλο “Η βία στη ζωή των εφήβων: πρόληψη και αντιμετώπιση”.Το πρόγραμμα αφορά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για την ενδοσχολική βία και αποτελεί μία πολύτιμη ευκαιρία για την αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού και διαδεδομένου προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι στη σχολική τους ζωή. Πρόσθετη στόχευση του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση της βίας και η προώθηση μίας κουλτούρας ειρήνης και σεβασμού. Έτσι, οι μαθητές επεξεργάστηκαν θέματα όπως οι διαφορές επιθετικότητας-βίας και ενημερώθηκαν για τα χαρακτηριστικά της βίαιης συμπεριφοράς, τις μορφές και τις επιπτώσεις της. Τέλος, συζήτησαν τρόπους διαχείρισης της βίας μέσα από μια σειρά βιωματικών ασκήσεων.Την παρέμβαση συντόνισαν οι ψυχολόγοι της Κοινωνικής Υπηρεσίας της ΧΕΝ Θεσσαλονίκης τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. Μέσω της κοινής προσπάθειας μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο ασφαλές σχολικό περιβάλλον για όλους τους μαθητές μας.

Η Υπεύθυνη καθηγήτρια
Παρχαρίδου Εμμέλεια