Παρακαλώ δείτε το νέο πρόγραμμα που θα ισχύει από ΤΡΙΤΗ 21 / 11 / 2023

ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Οι μαθητές που διδάσκονται ως δεύτερη ξένη γλώσσα τα γαλλικά, θα αποχωρούν την ώρα των γαλλικών από το σχολείο. Για αυτό άλλωστε οι ώρες διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας βρίσκονται στο τέλος του ωρολογίου προγράμματος.

ΩΡΑΡΙΟ ΜΕ ΣΥΜΠΤΥΞΗ

Σύμφωνα με το Νόμο 1566, άρθρο 11, οι συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων πραγματοποιούνται εντός εργασιακού ωραρίου . Κατά επέκταση, τη μέρα που συνεδριάζει ο Σύλλογος Διδασκόντων γίνεται σύμπτυξη των διδακτικών ωρών, ώστε να μείνει χρόνος πριν τη λήξη του ωραρίου εργασίας των εκπαιδευτικών για τη συνεδρίαση.

ΩΡΑΡΙΟ ΜΕ ΣΥΜΠΤΥΞΗ

1η  ώρα                 8.15  –  9.00                          Αλλαγή

2η ώρα                  9.00  –  9.35                          10΄   Διάλειμμα

3η ώρα                  9.45  –  10.20                       10΄   Διάλειμμα

4η ώρα                  10.30  –  11.05                     10΄   Διάλειμμα

5η ώρα                  11.15  –  11.50                       5΄   Διάλειμμα

6η ώρα                  11.55  –  12.30                     Αλλαγή

7η ώρα                  12.30  –  13.00

Παρακάτω βλέπετε επεξηγήσεις για τις συντομεύσεις τον ονομάτων των μαθημάτων