Η Διεύθυνση, ο Σύλλογος Διδασκόντων και η μαθητική κοινότητα του Γυμνασίου Χορτιάτη ευχαριστούν τον Α. Σ. Χορτιάτη για την ευγενική χειρονομία να παραχωρήσει αθλητικό υλικό στο σχολείο μας.