Το Κέντρο Πρόληψης «Ελπίδα» ανακοινώνει έναν Κύκλο Συναντήσεων Γονέων, που θα αξιοποιήσει την τέχνη του κινηματογράφου. Συγκεκριμένα, προσκαλούμε τους γονείς και κηδεμόνες σε 3 συναντήσεις, σε μηνιαία βάση, στις οποίες θα διαπραγματευτούμε 3 σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια: αυτονόμηση – ενηλικίωση, απώλεια – αποχωρισμός και εξάρτηση.
Στις συναντήσεις αυτές, η τέχνη του κινηματογράφου γίνεται το μέσον που διευκολύνει τη διαδικασία, που προσφέρει τους ήρωες και τα σύμβολα ενθαρρύνοντας την ταύτιση μαζί τους και τέλος, που δημιουργεί έναν καλλιτεχνικό «μεταβατικό» χώρο, ώστε να προσεγγίσουμε με ασφάλεια ακόμη και δύσκολες ψυχικές διεργασίες.
Όλες οι συναντήσεις θα γίνουν στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης «Ελπίδα» και θα έχουν 3ωρη διάρκεια, 17.30-20.30. Η συμμετοχή των γονέων σε αυτές είναι δωρεάν και δε χρειάζεται προηγούμενη δήλωση συμμετοχής.
Το πρόγραμμα αναλυτικά: