ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1ΛΙΑΚΟΥΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ)
2ΤΟΚΑΛΑΤΣΙΔΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
3ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
5ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΟΥΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
7ΓΚΟΥΜΑΘΕΟΛΟΓΟΣ
8ΓΟΥΣΙΟΣΜΟΥΣΙΚΗΣ
9ΔΕΔΑΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΦΥΣΙΚΟΣ
10ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΑΓΓΛΙΚΗΣ
11ΚΑΝΕΤΙΔΟΥΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
12ΚΟΛΥΦΟΥΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΒΙΟΛΟΓΟΣ
13ΚΟΥΦΑΤΖΗΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
14ΚΟΦΙΝΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
15ΛΕΝΟΥΔΙΑΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
16ΜΑΝΙΑΤΗΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
17ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΒΙΟΛΟΓΟΣ
18ΝΑΚΟΣΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19ΠΑΝΑΓΑΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
20ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
21ΣΑΒΒΙΔΟΥΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
22ΣΟΥΛΙΟΥΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
23ΣΤΕΦΟΥΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
24ΣΤΙΓΓΑΣΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
25ΤΑΤΑΡΟΓΛΟΥΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
26ΤΕΜΕΡΙΔΟΥΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
27ΦΑΣΛΑΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
28ΧΑΡΑΤΣΗΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ