Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την παρουσίαση από την ενημέρωση γονέων που έγινε την Τετάρτη 4/10/2023

https://drive.google.com/file/d/1A9zBglYslCG7MSsDXJ3T3tWVbJJ2eHlr/view?usp=sharing