Σας ενημερώνουμε ότι ισχύει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 2022-2023 έως ότου επικαιροποιηθεί ο νέος κανονισμός για το σχολικό έτος 2023-2024, για την σύνταξη του οποίου απαιτείται πρώτα να έχουν πραγματοποιηθεί οι μαθητικές εκλογές για την ανάδειξη του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου.