Σας ενημερώνουμε ότι οι επαναληπτικές προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν

τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 09:00 – 12:00 . για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Μετάφραση και Πρωτότυπο) της Γ’ Γυμνασίου

και την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 09:00 – 11:00 π.μ. για το μάθημα των Μαθηματικών της Γ΄Γυμνασίου