Σας ενημερώνουμε ότι, η εγγραφή των μαθητών/τριών του Δ. Σχολείου Χορτιάτη στο Γυμνάσιο Χορτιάτη, γίνεται αυτόματα.
Οι γονείς /κηδεμόνες των μαθητών/τριών θα πρέπει να προσκομίσουν στο Γυμνάσιο,

Το Γυμνάσιο Χορτιάτη, κατά τους μήνες Ιούλιο- Αύγουστο, θα είναι ανοικτό κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ.

Για την εγγραφή από άλλο σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Γυμνάσιο.