Ενόψει της λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για την υποβολή των ηλεκτρονικών
αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής των μαθητών/τριών στην Α ́, Β ́ και
Γ ́ τάξη των Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑΛ. για το σχολικό
έτος 2023-2024 παραθέτουμε τα παρακάτω χρήσιμα έντυπα.

Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό
έτος 2023-24

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Β