Επισυνάπτεται η εγκύκλιος που αφορά στην υποβολή της αίτησης για εισαγωγή μαθητών/τριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Με εκτίμηση,

Ελένη Κόλλια

Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων