Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου η τρίτη γυμνασίου μαζί με ορισμένα παιδιά της
δευτέρας τάξης του Γυμνασίου Χορτιάτη επισκεφτήκαμε το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης των Ποροΐων στο πλαίσιο ενός περιβαλλοντικού προγράμματος που
υλοποιείται στο σχολείο μας. Εκεί, στα Κάτω Πορόια, στον φιλόξενο χώρο του
περιβαλλοντικού κέντρου ενημερωθήκαμε για περιβαλλοντικά θέματα, όπως η
ανακύκλωση, η αειφόρος ανάπτυξη και η κυκλική οικονομία. Παρακολουθήσαμε
πώς διαχωρίζουμε τα ανακυκλώσιμα αντικείμενα και ποια διαδικασία ακολουθούν,
ώστε να αναπλαστούν εκ νέου. Στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε δύο
δραστηριότητες: στην πρώτη διαχωρίζαμε οι ίδιοι τα ανακυκλώσιμα υλικά και στη
δεύτερη έπρεπε, αφού ζωγραφίσουμε μία κάρτα, να γράψουμε μία λεζάντα με
θέμα την ανακύκλωση και ειδικότερα τι είναι για εμάς η ανακύκλωση. Τέλος,
επισκεφτήκαμε την όμορφη και πολύ περιποιημένη πλατεία του χωριού σε μία
σύντομη περιήγηση και αναχωρήσαμε με τις καλύτερες εντυπώσεις από τη σύντομη
αλλά πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψή μας στο περιβαλλοντικό πάρκο των Ποροΐων.
Η μαθήτρια