…από την ΕΛΠΙΔΑ….

Η «ΕΛΠΙΔΑ» συνεχίζοντας σταθερά την υποστήριξη της οικογένειας, τα τελευταία 24 χρόνια,
σχεδίασε έναν ανοιχτό κύκλο 3 συναντήσεων, που απευθύνεται σε γονείς της Αν. Θεσ/νίκης, με τίτλο
«Μιλώντας για την κακοποίηση».
Στόχος των συναντήσεων είναι να διερευνήσουμε τις μορφές που παίρνει η κακοποίηση
καθώς και τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης.
Παρακαλούμε να προωθήσετε την πρόσκληση και την αφίσα στους γονείς του σχολείου σας
και σε όποιον θεωρείτε ότι μπορεί να τον αφορά.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Πρόσκληση συμμετοχής