Η βιβλιοθήκη του σχολείου θα λειτουργεί για τους μαθητές κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από στις 10:45 π.μ. 

Βιβλία θα μπορούν να δανείζονται και οι γονείς σε συνεννόηση με το σχολείο.

Υπεύθυνη καθηγήτρια Κ. Κουφατζή.