Σας ενημερώνουμε ότι, η εγγραφή των μαθητών/τριών του Δ. Σχολείου Χορτιάτη στο Γυμνάσιο Χορτιάτη, γίνεται αυτόματα.
Οι γονείς /κηδεμόνες των μαθητών/τριών θα πρέπει να προσκομίσουν στο Γυμνάσιο,

  • μία Υπεύθυνη Δήλωση (Πρότυπο),
  • το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (μόνο η πρώτη σελίδα, η δεύτερη παραμένει στο αρχείο σας)
  • 1 φωτογραφία.
    Τα παραπάνω μπορούν να κατατεθούν στο σχολείο είτε μέχρι τις 30 Ιουνίου, είτε στη διάρκεια του καλοκαιριού, κάθε Τετάρτη, είτε από 1η Σεπτεμβρίου σε ώρες λειτουργίας του σχολείου. Εναλλακτικά μπορούν να σταλούν στο email του σχολείου gymchort@sch.gr

Για την εγγραφή από άλλο σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Γυμνάσιο.