Παρακάτω θα βρείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων 2021-2022 του Γυμνασίου,

καθώς και την ύλη για κάθε τάξη.

Kαλό διάβασμα και καλή επιτυχία στις εξετάσεις !!!

Πρόγραμμα Εξετάσεων

Ύλη Α΄ Γυμνασίου

Ύλη Β΄ Γυμνασίου

Ύλη Γ΄ Γυμνασίου