Στα πλαίσια του μαθήματος εργαστήριο δεξιοτήτων το Β3 προχώρησε σε συλλογή των απορριμμάτων πέριξ του κτηρίου του γυμνασίου.