Η Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης διοργανώνει διαδικτυακή εβδομάδα Μετάβασης από το Γυμνάσιο στο Λύκειο από 9/5/2022 έως και 13/5/2022, με σκοπό την παρουσίαση της Γενικής και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε μαθητές και μαθήτριες Γ΄ Γυμνασίου (Γενικής & Ειδικής Αγωγής) καθώς και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, χρησιμοποιώντας την ψηφιακή πλατφόρμα Webex Meetings της εταιρείας Cisco Hellas Α.Ε. όπως ορίζει το ΦΕΚ Β΄ 3882/12-9-2020.

Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι μέσω αντιγραφής – επικόλλησης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που ακολουθεί στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m209hZ4gleDjv89XYBKvWsg_VGY-zG4JLZEvNr_iU_Q/edit?usp=sharing 

μπορείτε να ενημερωθείτε για τους εθελοντές εκπαιδευτικούς των ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. της Διεύθυνσής μας που προσφέρονται να δεχθούν στην εικονική τους τάξη κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής «Εβδομάδας Μετάβασης από το Γυμνάσιο στο Λύκειο» από 9/5/2022 έως και 13/5/2022, τους Εκπαιδευτικούς-μαθητές/τριες της Γ` τάξης των Γυμνασίων – Σ.Δ.Ε. καθώς και της Α` τάξης Λυκείων όπου παραστεί ανάγκη ενημέρωσης. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε έγκαιρα μαζί τους ώστε σύμφωνα με τον διαθέσιμο χρόνο τους να συνδιοργανώσετε την διαδικτυακή ενημέρωση, τόσο για το τεχνικό μέρος όσο και για το  ουσιαστικό που αφορά τον Σ.Ε.Π. και να αξιοποιήσετε την συγκεκριμένη δράση Ομαδικής Συμβουλευτικής προς όφελος των μαθητών/τριών σχολείου σας, η οποία αποτελεί κύριο αίτημα γονέων και κηδεμόνων προς το Γραφείο Σ.Ε.Π. της Διεύθυνσής μας.

Τσαπουρνάς Κωνσταντίνος,

Υπεύθυνος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης