Το Κέντρο Πρόληψης Ελπίδα, στα πλαίσια των δράσεών του, που απευθύνονται στην
οικογένεια, οργανώνει βραχείες παρεμβάσεις υποστήριξης γονέων, με τη μορφή διαδικτυακών
κύκλων συναντήσεων.
Συγκεκριμένα, προσκαλούμε τους γονείς σε έναν κύκλο 3 διαδικτυακών συναντήσεων, με
στόχο να αναγνωρίσουμε το θυμό παιδιών και εφήβων, θυμό που πιθανά έχει κάτι να εκφράσει ή
ψάχνει την αναγνώριση και την κατανόηση των άλλων.

Περισσότερα …