ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Για την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου μας και με συσσωρευμένη την εμπειρία από την λειτουργία των προηγούμενων χρόνων, προχωρήσαμε στην τελική διατύπωση και την έκδοση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Σχολείου, γνώση του οποίου θα λάβουν οι γονείς και οι μαθητές. Ο εσωτερικός αυτός κανονισμός προκύπτει από την προσεκτική μελέτη της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και νομολογίας όπως ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την αναγκαιότητα εφαρμογής τους. Έτσι, οι κανόνες αυτοί έχουν ως σκοπό να περιγράψουν όχι μόνο τις υποχρεώσεις, αλλά και να προφυλάξουν τα δικαιώματα των μαθητών τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις όσο και στις σχέσεις τους με τους φορείς του Σχολείου.

Ο σύλλογος των διδασκόντων έλαβε υπόψη του κατά το δυνατόν τη σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη για θέματα σχολικής και εκπαιδευτικής ζωής, καθώς και τις σύγχρονες απόψεις σχετικά με την ηλικία και την ψυχολογία-δομή της προσωπικότητας των μαθητών. Οι επιδιώξεις και οι προσπάθειες είναι διαρκείς, προκειμένου να διατηρήσουμε και να προαγάγουμε το υγιές μαθησιακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο κάθε μαθητής θα μπορεί αβίαστα να διαμορφώνει την προσωπικότητά του.
Ο κανονισμός εννοείται ότι θα είναι σεβαστός από όλους και θα εφαρμόζεται κατά γράμμα χωρίς εξαιρέσεις.
Α΄. ΓΕΝΙΚΑ
-Η αρμονική συνύπαρξη, εκτός από την αμοιβαία ευγένεια και τον σεβασμό, προϋποθέτει και την τήρηση του παρόντος κανονισμού λειτουργίας του Σχολείου, ώστε να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του και να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία της Σχολικής Ζωής σε καθημερινή βάση. Στο πλαίσιο αυτό η σχολική πειθαρχία αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και μετατρέπεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο ενός σύγχρονου σχολείου.
-Οι μαθητές κάθε ηλικίας προσέρχονται στο σχολείο έχοντας διαφορετική αφετηρία και με διαφορετικό μορφωτικό και κοινωνικό φορτίο. Παραμένουν ξεχωριστές και ανεπανάληπτες προσωπικότητες που δικαιούνται ατομική αναγνώριση και ολοκλήρωση, χωρίς να ισοπεδώνονται μέσα στην ομάδα. Παράλληλα, η συμμόρφωσή τους με τους κανόνες που διέπουν την σχολική ζωή είναι απαραίτητη, αφού έχουν ως στόχο να περιγράψουν τις υποχρεώσεις και να υπερασπισθούν τα δικαιώματά τους.
-Η ευπρεπής συμπεριφορά μέσα και έξω από το Σχολείο, ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια, η γενναιοψυχία, η κοινωνική προσφορά είναι ιδιότητες πολιτισμένων ανθρώπων. Κάθε λέξη ή πράξη που υποβιβάζει το άτομο ή θίγει οποιονδήποτε δεν αρμόζει: α) σε γονείς που επιδιώκουν τη μόρφωση και την ευτυχή εξέλιξη της πορείας των παιδιών τους, β) σε νέους που φιλοδοξούν να γίνουν συνετοί, ακέραιοι και ολοκληρωμένοι πολίτες και γ) σε εκπαιδευτικούς που οραματίζονται να εφοδιάσουν τους μαθητές τους με τα εφόδια εκείνα που θα τους προάγουν σε υπεύθυνους πολίτες, οι οποίοι θα ενδιαφέρονται και θα εργάζονται για τη βελτίωση της κοινωνίας και της χώρας.
-Η εγγραφή και η φοίτηση μαθητή/μαθήτριας στο Σχολείο προϋποθέτει την αποδοχή εκ μέρους του Γονέα ή Κηδεμόνα όλων των όρων του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή στον προϊστάμενο του οικείου Γραφείου.
Β΄. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

 1. ΑΠΟΥΣΙΕΣ – ΦΟΙΤΗΣΗ
  Μια απουσία χαρακτηρίζεται:
  -Διαγραπτέα, όταν προκύπτει από την συμμετοχή του μαθητή σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Σχολείου βάσει αποφάσεων των αρμοδίων αρχών ή του Διευθυντή ή με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων ή οφείλεται σε απαλλαγές από συγκεκριμένα μαθήματα. Εννοείται ότι η απουσία καταγράφεται μαζί με την αιτιολογία της από τον απουσιολόγο στο απουσιολόγιο της τάξης, ανεξάρτητα από το αν τελικά δεν προσμετράτε στο σύνολο των απουσιών του συγκεκριμένου μαθητή που καταχωρίζονται στο βιβλίο απουσιών.
  -Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται ο κηδεμόνας του.
  -Όταν ένας μαθητής συμπληρώσει τριάντα (30) απουσίες το Σχολείο ενημερώνει τον γονέα ή τον κηδεμόνα με ηλεκτρονική αλληλογραφία. (email)
  -Οι αυθαίρετες απουσίες σε ενδιάμεσες ώρες είναι αδικαιολόγητες και ελέγχονται πειθαρχικά.
  -Αν οι απουσίες πραγματοποιούνται σε ώρα που το τμήμα γράφει διαγώνισμα, ο μαθητής που απουσιάζει αυθαίρετα βαθμολογείται με μονάδα.
  -Απουσίες από μονοήμερες εκδρομές, επισκέψεις, αποστολές, συγκεντρώσεις του Σχολείου, χωρίς δικαιολόγησή τους από τον γονέα – κηδεμόνα ή την άδεια από τον Διευθυντή, θεωρούνται αδικαιολόγητες.
  -Η παραμονή των μαθητών στους χώρους του Σχολείου είναι υποχρεωτική για όλες τις ώρες λειτουργίας του και η χωρίς άδεια έξοδος των μαθητών από τους σχολικούς χώρους ελέγχεται πειθαρχικά.
  -Εάν κάποιος μαθητής απουσιάσει από κάποιο μάθημα, δεν απαλλάσσεται από την μελέτη, την προπαρασκευή και την εξέταση στο μάθημα αυτό.
  -Μαθητής που προσέρχεται με καθυστέρηση και κατά την κρίση του διδάσκοντα δε γίνεται δεκτός, παίρνει αδικαιολόγητη απουσία και παραπέμπεται στο Γραφείο του διευθυντή.
  -Εκτός από την καταχώριση των αδικαιολόγητων απουσιών, γίνεται ενημέρωση των γονέων και, εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτές έγιναν εν αγνοία τους, ασκείται πειθαρχικός έλεγχος.
  -Οι μαθητές και οι γονείς τους πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στο θέμα των απουσιών, το οποίο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και το Σχολείο εφαρμόζει απαρέγκλιτα τον νόμο. Σύμφωνα με την παιδαγωγική πρακτική του Σχολείου, οι αδικαιολόγητες απουσίες θεωρούνται ανεπίτρεπτες και ασκείται πειθαρχικός έλεγχος για αυτές.
 2. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ
  Τα μαθήματα της 1ης ώρας αρχίζουν αμέσως μετά την πρωινή προσευχή και τις σχετικές ανακοινώσεις.
  Μαθητής που προσέρχεται μετά την είσοδο του καθηγητή στην τάξη δε γίνεται δεκτός στο μάθημα και χρεώνεται με αδικαιολόγητη απουσία. Για την είσοδό του στην αίθουσα την επόμενη ώρα πρέπει να έχει εφοδιαστεί με σημείωμα από τον Διευθυντή του Σχολείου ή τον Υποδιευθυντή.
  Μαθητής, που κατά την διάρκεια του μήνα έχει έρθει πάνω από τρεις (3) φορές με καθυστέρηση κατά την 1η ώρα, ελέγχεται πειθαρχικά.
  Καθυστερημένη προσέλευση μαθητή σε ενδιάμεσες ώρες δεν επιτρέπεται. Οι μαθητές και οι μαθήτριες περιμένουν τον διδάσκοντα στην σχολική αίθουσα και όχι το αντίθετο. Αυθαίρετες απουσίες από ενδιάμεσες ώρες είναι αδικαιολόγητες και ελέγχονται πειθαρχικά. Αν η αυθαίρετη απουσία γίνει σε ώρα που η τάξη γράφει διαγώνισμα ή τεστ, ο μαθητής που απουσιάζει αυθαίρετα βαθμολογείται με μονάδα, ως έχει προαναφερθεί.
  Πρωινή συγκέντρωση
  Οι μαθητές υποχρεούνται να είναι παρόντες στην πρωινή παράταξη και δεν παραμένει κανείς εντός των αιθουσών, εκτός από περιπτώσεις που έχει δοθεί άδεια από τον Διευθυντή για λόγους υγείας. Επίσης, είναι υποχρεωμένοι να παρευρίσκονται στην προσευχή και οι ετερόδοξοι, οι αλλόθρησκοι ή άνευ θρησκευτικών πεποιθήσεων μαθητές του Σχολείου, οι οποίοι σέβονται τις εκδηλώσεις λατρείας των συμμαθητών τους. Οι τελευταίοι με τη σειρά τους σέβονται τις θρησκευτικές είτε τις περί θρησκεύματος πεποιθήσεις των μη χριστιανών συμμαθητών τους.
  Ο Διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό παρευρίσκονται στην προσευχή. Είναι η στιγμή κατά την οποία όλο το Σχολείο βρίσκεται συγκεντρωμένο. Άλλωστε, μετά την προσευχή, γίνονται οι σημαντικές ανακοινώσεις από τον Διευθυντή.
  Απουσίες από συγκεντρώσεις, σχολικούς περιπάτους, μονοήμερες εκδρομές
  Μαθητές που απουσιάζουν από συγκεντρώσεις στην αίθουσα τελετών του Σχολείου παίρνουν αδικαιολόγητη απουσία και ελέγχονται πειθαρχικά. Η συμμετοχή όλων των μαθητών στις σχολικές γιορτές, εκδηλώσεις εθνικών επετείων, διδακτικούς περιπάτους, μονοήμερες εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις και γενικά σε όλες τις εκδηλώσεις της Σχολικής Ζωής είναι υποχρεωτική. Κάθε απουσία είναι αδικαιολόγητη και κάθε δικαιολογία είναι αβάσιμη, αν δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.
  Μη συμμετοχή στις παραπάνω εκδηλώσεις, αλλά με καταχώριση δικαιολογημένης απουσίας, νοείται μόνον στις εξής περιπτώσεις:
  -για λόγους υγείας (όσον αφορά τους σχολικούς περιπάτους), οπότε και απαιτείται η τηλεφωνική επικοινωνία του γονέα- κηδεμόνα με τον Διευθυντή του Σχολείου.
  -για οικογενειακούς λόγους (στις μονοήμερες εκδρομές), οπότε και απαιτείται ενυπόγραφη δήλωση του γονέα-κηδεμόνα.
  Απουσίες – Απαλλαγές από το μάθημα της Γυμναστικής, των Ξένων Γλωσσών και των Θρησκευτικών
  Όλοι οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στο μάθημα της Γυμναστικής, φορώντας την αθλητική τους ενδυμασία (φόρμες γυμναστικής).
  Οι μαθητές που προσέρχονται στο μάθημα της Γυμναστικής χωρίς φόρμες και αθλητικά υποδήματα παίρνουν αδικαιολόγητη απουσία.
  Ημερήσιες απαλλαγές από τη Γυμναστική δίνονται μόνον από τον υπεύθυνο καθηγητή σωματικής αγωγής ή τον Διευθυντή και μόνον για σοβαρούς λόγους. Οι μαθητές που παίρνουν ημερήσια απαλλαγή παραμένουν στο χώρο όπου γίνεται το μάθημα. Εξαιρούνται σοβαρές περιπτώσεις τραυματισμού ή κρυολογήματος, οπότε οι μαθητές μπορούν να παραμένουν στις τάξεις τους.
  Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών πραγματοποιείται μόνον μετά από αίτηση του κηδεμόνα.
  Ωριαίες αποβολές
  Μαθητής, ο οποίος παρενοχλεί το μάθημα και δε συμμορφώνεται με τις συστάσεις του καθηγητή, αποβάλλεται από το μάθημα και χρεώνεται με αδικαιολόγητη απουσία, η οποία καταχωρείται στα οικεία βιβλία ποινών και στο ατομικό δελτίο του μαθητή.
  Επίσης, με ωριαία αποβολή τιμωρούνται και οι μαθητές που τρώνε ή πίνουν ροφήματα και αναψυκτικά σε ώρα μαθήματος, και δεν πείθονται να διακόψουν την δραστηριότητα κατά τις υποδείξεις του διδάσκοντος.
  Με ωριαία αποβολή, κατά την κρίση του διδάσκοντος, τιμωρούνται και οι μαθητές που κατά τη διάρκεια του μαθήματος ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων άλλων ωρών του ωρολογίου προγράμματος.
  Οι μαθητές, οι οποίοι τιμωρούνται με ωριαία αποβολή, μεταβαίνουν στο γραφείο της Γραμματείας, ενώ μετά το κτύπημα του κουδουνιού ο καθηγητής του μαθήματος τους συνοδεύει στο γραφείο του Διευθυντή.
 3. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ
  Οι κανόνες που επιβάλλεται να τηρούνται, για να επιτυγχάνεται η καλή λειτουργία του Σχολείου και η επιδίωξη των στόχων της αγωγής, είναι οι εξής:
  Ομαδικά παιχνίδια
  Οι μαθητές μπορούν να παίζουν ομαδικά παιχνίδια στην αυλή του Σχολείου (καλαθόσφαιρα, βόλεϊ κτλ.) στη διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής, παρουσία του καθηγητή τους, καθώς και στη διάρκεια των διαλειμμάτων. Σε καμιά περίπτωση όμως, δεν επιτρέπονται να παίζουν ομαδικά παιχνίδια κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμών των μαθητών.
  Εμφάνιση
  Η εμφάνιση των μαθητών πρέπει να είναι ευρείας αποδοχής, να ταιριάζει με την ιδιότητα του μαθητή και να χαρακτηρίζεται από απλότητα, καθαριότητα και ευπρέπεια. Με την επισήμανση της αναγκαιότητας της αξιοπρεπούς εμφάνισης, το Σχολείο σε καμιά περίπτωση δεν προτίθεται να επιβάλει στους μαθητές πρότυπα αμφίεσης γενικότερα. Η εμφάνιση όλων όσων συμμετέχουν στη Σχολική Ζωή υπαγορεύεται από τη συνείδηση του σεβασμού του χώρου στον οποίο, οι μαθητές βρίσκονται, τα αισθήματα εκτίμησης και σεβασμού του εαυτού, αλλά και αλληλοεκτίμησης και σεβασμού των άλλων υποκειμένων που περνούν σημαντικό μέρος της καθημερινότητά τους μέσα στο διδακτήριο. Να αποφεύγονται τα ενδύματα με λογότυπα ποδοσφαιρικών ομάδων διότι δημιουργούν φανατισμό και εντάσεις.
  Κάπνισμα
  Απαγορεύεται αυστηρότατα το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Σχολείου. Η απαγόρευση ισχύει για όλους, δηλαδή μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς-κηδεμόνες και επισκέπτες του Σχολείου.
  Επίσης, το κάπνισμα απαγορεύεται σε οποιαδήποτε ημερήσια ή πολυήμερη εκδρομή και σε κάθε δραστηριότητα της Σχολικής Ζωής (π.χ. συμμετοχή μαθητών σε μαθητικά συνέδρια, ρητορικούς αγώνες, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, κ.ά.) που μπορεί να γίνει εκτός των ορίων του σχολικού χώρου.
  Κινητά τηλέφωνα – ηλεκτρονικές συσκευές
  Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής, στους χώρους του Σχολείου. (Η ενέργεια αυτή ελέγχεται πειθαρχικά με ημερήσια απαλλαγή)
  Αν για οποιονδήποτε λόγο πρέπει ο μαθητής να έχει μαζί του το κινητό για να το χρησιμοποιήσει μετά το τέλος του σχολικού προγράμματος, είτε δεν το εμφανίζει, είτε το παραδίδει στον Διευθυντή για φύλαξη.
  Η συσκευή, που χρησιμοποιείται από μαθητή ή είναι σε κοινή θέα κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος, θα φυλάσσεται στο γραφείο του Διευθυντή και θα παραδίδεται μόνο στους γονείς, ενώ ο μαθητής θα ελέγχεται πειθαρχικά.
  Μαθητής, που αποδεικνύεται ότι φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή φθορά συσκευών, οργάνων και αντικειμένων του Σχολείου, ελέγχεται πειθαρχικά και ο κηδεμόνας του πληρώνει για την αποκατάσταση της φθοράς.
  Προσοχή! Με νόμο που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2019 οι γονείς –κηδεμόνες των μαθητών είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τους λογαριασμούς των παιδιών τους και για οποιαδήποτε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, instagram κλπ)
  Οι μαθητές οφείλουν:
  -Να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση, καθώς και το δικαίωμα και την υποχρέωση των καθηγητών να διδάξουν.
  -Να μην προβαίνουν σε ενέργειες που εμποδίζουν τη διεξαγωγή των μαθημάτων και των υπόλοιπων σχολικών εκδηλώσεων.
  -Να σέβονται, να φροντίζουν και να προσέχουν τα σχολικά βιβλία που η Πολιτεία τους διανέμει δωρεάν, να μην τα σχίζουν ή τα καταστρέφουν με οποιονδήποτε τρόπο, και ομοίως να εκτιμούν το επιπρόσθετο έντυπο υλικό που συχνά οι διδάσκοντες τους μοιράζουν για τις ανάγκες του μαθήματος.
  -Να χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα και να μην έχουν επιθετική συμπεριφορά.
  -Να σέβονται τους συμμαθητές τους, τα προσωπικά τους αντικείμενα και την περιουσία του σχολείου. Μαθητής που προκαλεί φθορές ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη για την αποκατάσταση ζημιών που ο ίδιος προκάλεσε βαρύνει τον ίδιο.
  -Να μη χρησιμοποιούν το όνομα ή τον λογότυπο του σχολείου.
  -Κατά την διάρκεια των ολιγόλεπτων δοκιμασιών ή των διαγωνισμάτων οι μαθητές πρέπει να πειθαρχούν στις υποδείξεις των καθηγητών τους, ενώ οποιαδήποτε απόπειρα αντιγραφής με οποιονδήποτε τρόπο τιμωρείται με αφαίρεση του γραπτού, ο μαθητής βαθμολογείται με μονάδα και ελέγχεται πειθαρχικά.
  -Να υπακούουν με ευγένεια στις υποδείξεις των καθηγητών τους και του υπόλοιπου προσωπικού του Σχολείου.
  -Να αποφεύγουν συμπεριφορές που υποβαθμίζουν το κύρος των μαθητικών συνελεύσεων και να περιφρουρούν την ποιότητα των εκδηλώσεων αυτών.
 4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  Η συνεργασία των μαθητών είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα σωστό σχολικό περιβάλλον, κατάλληλο για εργασία και μάθηση. Για την επιτυχία του σκοπού αυτού οι μαθητές οφείλουν
  -Να σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σχολείου και του ελληνικού λαού.
  -Να μη ρυπαίνουν με σκουπίδια τον αύλειο χώρο και να χρησιμοποιούν τα καλάθια των αχρήστων.
  -Να μη γράφουν σε θρανία και τοίχους.
  -Να φροντίζουν την καλαίσθητη εμφάνιση των τάξεων.
  -Κάθε φθορά αναφέρεται στο γραφείο του Διευθυντή και ο μαθητής που την προκάλεσε ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη βαρύνει τον ίδιο.
 5. ΕΚΔΡΟΜΕΣ
  Οι σχολικές εκδρομές είναι αναπόσπαστο τμήμα της Σχολικής Ζωής και το Σχολείο διοργανώνει ημερήσιες και πολυήμερες, που ως στόχο έχουν όχι μόνο την ψυχαγωγία, αλλά τον εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών, σχετικά με την ιστορία και τον πολιτισμό τον δικό μας, αλλά και άλλων χωρών.
  Για να επιτευχθούν οι στόχοι μιας εκδρομής, θα πρέπει να τηρηθεί σχολαστικά η σχολική νομοθεσία και να επιτευχθεί αρμονική συνεργασία μαθητών και συνοδών καθηγητών. Έτσι οι μαθητές θα πρέπει:
  -Να φέρουν υπογεγραμμένη από τον κηδεμόνα την υπεύθυνη δήλωση που θα τους δοθεί από το Σχολείο και η οποία θα φυλάσσεται στο αρχείο του Σχολείου.
  -Να υπακούουν στις εντολές του αρχηγού της εκδρομής και των συνοδών καθηγητών κατά τη διάρκειά της, στα μεταφορικά μέσα, καθώς και στα ξενοδοχεία.
  -Να γνωρίζουν ότι απαγορεύεται αυστηρά η χρήση αλκοόλ είτε στο ξενοδοχείο, είτε στους τόπους διασκέδασης.
  -Να είναι συνεπείς στις συναντήσεις της αποστολής και να μην απομακρύνονται από τον κορμό της.
  -Να είναι προσεκτικοί με τη σωματική ακεραιότητα των ιδίων και των συμμαθητών τους.
  -Να γνωρίζουν ότι μετά από κάποιες ημερομηνίες που θα τους γίνονται γνωστές εξ αρχής δεν θα επιστρέφονται τα χρήματα σε περίπτωση ακύρωσης.
  -Να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και τρόπους που τιμούν τους ίδιους ως άτομα αλλά και το Σχολείο.
  Το Σχολείο ελέγχει με ιδιαίτερη αυστηρότητα πειθαρχικά τους μαθητές που δημιουργούν προβλήματα και, ανάλογα με το βάρος του παραπτώματος, τους αποκλείει από μελλοντικές εκδρομές.
 6. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
  Οι μαθητές έρχονται το πρωί και αποχωρούν το μεσημέρι, μετά το πέρας των μαθημάτων τους. Η είσοδος και έξοδος των μαθητών γίνεται μόνο από την κεντρική αυλόπορτα του Σχολείου για λόγους ασφαλείας των μαθητών
  Σε περίπτωση που πρέπει να αποχωρήσει μαθητής για λόγους υγείας, πρέπει οπωσδήποτε να πάρει άδεια από τον Διευθυντή. Για άλλους προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, είναι υποχρεωμένος ο κηδεμόνας να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση ή με τη Γραμματεία του Σχολείου προκειμένου να δοθεί η σχετική άδεια.
 7. ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΟΙ
  Κατά την έναρξη κάθε διδακτικής ώρας ο απουσιολόγος κάνει καταμέτρηση των μαθητών και σημειώνει τις απουσίες στο απουσιολόγιο· στη συνέχεια το παραδίδει στον καθηγητή για να το υπογράψει.
  Όταν κάποιος μαθητής είναι τιμωρημένος με ωριαία ή ημερήσια αποβολή, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απουσίας από το μάθημα, ο απουσιολόγος σημειώνει την απουσία και γράφει την αιτιολογία στη στήλη των παρατηρήσεων.
  Μετά το τέλος του σχολικού προγράμματος ο απουσιολόγος παραδίδει το δελτίο απουσιών. Ο απουσιολόγος είναι υπεύθυνος για την τήρηση του απουσιολογίου σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που χαθεί απουσιολόγιο, υπεύθυνος είναι ο απουσιολόγος. Βαρύτατο παράπτωμα αποτελεί η παραποίηση του απουσιολογίου και η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον απουσιολόγο, ο οποίος ελέγχεται πειθαρχικά.
 8. ΚΥΛΙΚΕΙΟ
  Το κυλικείο χρησιμοποιείται από τους μαθητές μόνο κατά τα διαλείμματα. Σε ουδεμία περίπτωση επιτρέπεται στους μαθητές να βρίσκονται στο κυλικείο σε ώρα μαθήματος.
  Οι μαθητές μπορούν να φέρουν εδώδιμα από το σπίτι τους, σε καμία περίπτωση όμως δεν επιτρέπεται να εξέρχονται από το σχολείο για την αγορά από καταστήματα εστίασης (π.χ. μπουγάτσα ή σάντουιτς από τη γειτονιά).
 9. ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ
  Η συμμετοχή των μαθητών στις παρελάσεις είναι προαιρετική. Όταν ο αριθμός των ενδιαφερομένων μαθητών είναι μεγάλος, η επιλογή γίνεται από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής.
 10. ΠΟΙΝΕΣ
  Οι ποινές που επιβάλλονται από το Σχολείο έχουν ως μοναδικό στόχο να συνετίσουν τους μαθητές που υπέπεσαν σε σφάλματα, έτσι ώστε αυτά να μην επαναληφθούν στο μέλλον.
  Το ύψος της ποινής σχετίζεται με την βαρύτητα της αξιόποινης πράξης, αλλά οπωσδήποτε λαμβάνεται υπόψη και η όλη συμπεριφορά και παρουσία του μαθητή στο σχολείο και στη Σχολική Ζωή. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται είναι:
  Α. Παρατήρηση, Β. Επίπληξη Γ. Ωριαία απομάκρυνση, Δ. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι δύο (2) ημέρες, Ε. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
  Στο Σχολείο καταχωρίζονται οι ποινές . Τρεις ωριαίες αποβολές από τον ίδιο καθηγητή ή πέντε από διαφορετικούς καθηγητές εις βάρος του ίδιου μαθητή έχουν ως επίπτωση την αποβολή μίας (1) ημέρας από το Σχολείο μετά από εισήγηση του Συμβουλίου του Τμήματος.
  Σε οποιαδήποτε περίπτωση τιμωρίας ενημερώνεται ο γονέας-κηδεμόνας είτε τηλεφωνικά είτε με ενυπόγραφο σημείωμα του Διευθυντή.
  Τέλος, σε μαθητές που λόγω της βαρύτητας ή της συχνότητας των παραπτωμάτων τους κρίνεται ότι η συμβουλευτική ή οι επιβληθείσες ποινές δεν έχουν αποτέλεσμα, ο Σύλλογος των Διδασκόντων με αιτιολογημένη απόφασή του, τους επιβάλλει την ποινή της οριστικής απομάκρυνσής τους από το Σχολείο.
  Γ΄. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
  Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν:
  -Να διαθέτουν αξιοπρέπεια και κύρος που απαιτούνται για την επιτέλεση του λειτουργήματός τους, αναπτύσσοντας παράλληλα στάσεις και συμπεριφορές που να διαμορφώνουν ήρεμο, ευχάριστο και συνεργατικό κλίμα μέσα στο Σχολείο.
  -Να σέβονται τις απόψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις των άλλων, τόσο των συναδέλφων τους, όσο και των μαθητών τους.
  -Να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα που διαμορφώνουν την εικόνα τους, τη μορφή και το ύφος της γλώσσας που χρησιμοποιούν, καθώς δημιουργούν πρότυπα συμπεριφοράς, ιδίως σε μαθητές μικρότερων ηλικιών.
  -Να ενθαρρύνουν και να προωθούν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών τους σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες αναπτύσσοντας ειλικρινή θερμή συνεργασία και δείχνοντας ενδιαφέρον και αγάπη για τον μαθητή, αλλά και σταθερότητα και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς, ώστε να εξασφαλίζεται η ευταξία μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στον σχολικό χώρο. Οι τυχόν εντάσεις που παρουσιάζονται μέσα στην τάξη πρέπει να αντιμετωπίζονται με αποφασιστικότητα, χωρίς να καταφεύγουν συχνά στον Διευθυντή για προβλήματα που θα μπορούσαν να επιλύσουν οι ίδιοι.
  -Να τηρούν εχεμύθεια προς τρίτους για τις αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων, τις συζητήσεις και τις εκτιμήσεις σχετικά με προσωπικά δεδομένα, σχολικές επιδόσεις, συμπεριφορά, θέματα διαγωγής, βαθμολογίες, εξετάσεις κτλ.
  -Να ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και της περιουσίας του Σχολείου, καθώς και για την ευκοσμία της τάξης μέσα στην οποία διδάσκουν. Παράλληλα, να ευαισθητοποιούν τους μαθητές σε θέματα καθαριότητας, υγιεινής και αισθητικής του χώρου μέσα στον οποίο φοιτούν.
  -Όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναλαμβάνουν ομαδικά την ευθύνη της αντιμετώπισης των προβλημάτων. Δεν είναι σωστό ούτε επιτρέπεται να υποστηρίζεται προς τους μαθητές η αντίληψη ότι ο ρόλος κάποιων τομέων της επιστήμης ή μαθημάτων είναι σημαντικότερος για την παιδεία τους. Το Σχολείο παρέχει γενική παιδεία η οποία είναι κοινή συνισταμένη όλων των μαθημάτων.
  -Οι εκπαιδευτικοί απαραίτητο είναι να έχουν ενημέρωση για την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των μαθητών τους, όταν αυτό υπαγορεύει την καλύτερη φροντίδα και στοργή για την πρόοδό τους, καθώς και σε θέματα υγείας τους, ώστε να προσαρμόζουν ανάλογα την ευθύνη και τον προβληματισμό τους.
  Ενεργοποίηση του Συμβουλίου Τάξης
  Η Ενεργοποίηση του συμβουλίου τάξης είναι διαρκής, για την καλύτερη παρακολούθηση και αναφορά των προβλημάτων της κάθε τάξης, ώστε να γίνεται σχετική εισήγηση στον Σύλλογο εφόσον χρειασθεί. Το συμβούλιο τάξης αποτελείται από τους καθηγητές που διδάσκουν στην τάξη και τον Υποδιευθυντή του Σχολείου, ο οποίος προεδρεύει στις συνεδριάσεις. Το συμβούλιο τάξης συνεδριάζει κάθε φορά που ανακύπτει θέμα σχετικό με τη λειτουργία της τάξης ή τμήματος της τάξης και, εφόσον το συγκαλέσει ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ή το ζητήσουν με έγγραφό τους τρεις τουλάχιστον καθηγητές. Στις συνεδριάσεις του μπορεί να μετέχει και ο Διευθυντής, οπότε και προεδρεύει, όπως επίσης μπορεί να παρευρίσκεται και ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας του τμήματος. Το συμβούλιο τάξης δεν έχει αποφασιστικό χαρακτήρα, αλλά εισηγητικό προς τον σύλλογο των καθηγητών, ο οποίος έχει την τελική ευθύνη της λήψης των αποφάσεων. Για τον λόγο αυτόν θα υπάρχει πρακτικό για το συμβούλιο της κάθε τάξης, όπου θα γράφονται οι εισηγήσεις, ώστε να μεταφέρονται αυτούσιες στον σύλλογο, όταν χρειασθεί.
  Δ΄. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ – ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
  Για την επιτυχία του κοινού σκοπού, δηλαδή της αγωγής και της μόρφωσης των νέων ανθρώπων είναι, όπως προαναφέρθηκε, απαραίτητη η συνεργασία Σχολείου και οικογένειας. Προϋποθέσεις αυτής της συνεργασίας είναι:
  -Η γνώση και η τήρηση του κανονισμού. Η μελέτη του παρόντος κανονισμού από τους γονείς, η εξήγηση και ανάπτυξη στα παιδιά τους των διατάξεών του, καθώς και η ανάλυση της σκοπιμότητας της πιστής εφαρμογής του βοηθά το έργο όλων.
  -Η επικοινωνία με το Σχολείο.
  Οι γονείς οφείλουν να προσέρχονται στο Σχολείο
  -για την εγγραφή, προκειμένου το παιδί τους να φοιτήσει την προσεχή σχολική χρονιά.
  -συχνά, για να πληροφορούνται για την πρόοδο, τη συμπεριφορά και τη σχολική ζωή των παιδιών τους.
  -στο τέλος κάθε τετραμήνου για τον έλεγχο προόδου και διαγωγής.
  -όσες φορές κληθούν εκτάκτως από τη Διεύθυνση του Σχολείου.
  -όταν ο μαθητής/ρια τιμωρηθεί με αποβολή.
  -στις ειδικές συγκεντρώσεις Γονέων και Κηδεμόνων.
  Η εγγραφή και η φοίτηση στο Σχολείο προϋποθέτει την από μέρους του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή αποδοχή όλων των όρων του παρόντος κανονισμού.
  Ειδικότερα:
  Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το Σχολείο, πρώτος ενημερώνεται ο Γονέας-Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα συνεργαστεί με το Σχολείο.
  Για την συμμετοχή του μαθητή σε εκδηλώσεις για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη από την κείμενη νομοθεσία, είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του Κηδεμόνα.
  Ο γονέας – κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το παιδί του που φοιτά στο Σχολείο, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το Σχολείο για θέματα που μπορούν να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή.
  Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και το Σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει την συνεργασία μαζί τους, παρόλο που το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών και της Διοίκησης του σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και γενικότερα το κλίμα στον σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Ο Κανονισμός αυτός αποτελεί βασική προϋπόθεση της καλής λειτουργίας κι εκφράζει την φυσιογνωμία του Ιστορικού Γυμνασίου Χορτιάτη.