ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023
(Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας)

Για τη σχολική χρονιά 2022-23 και για τον καλύτερο σχεδιασμό και υλοποίηση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας) στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ισχύει η εκδοθείσα, από το Υπουργείο, εγκύκλιος για τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων 2022-2023 .

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ-ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ (Πολιτιστικών Θεμάτων)

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (Παρουσίαση δράσης, έγγραφο) (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)

«ΠΕΣ ΤΟ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ» – «SAG ES AUF DEUTSCH”» , Αφίσα (Πολιτιστικών Θεμάτων)