Μαθησιακές Δυσκολίες

Η ενότητα με τον τίτλο «Μαθησιακές Δυσκολίες» δημιουργήθηκε με γνώμονα την ανάγκη μιας γενικής παρουσίασης του ευρύτατου πεδίου των Μαθησιακών Δυσκολιών με όσο πιο εύληπτο και απλό τρόπο γίνεται αντλώντας υλικό και στοιχεία τόσο από τη σχετική βιβλιογραφία, έντυπη και ηλεκτρονική, όσο και από τα εξειδικευμένα site, όπως https://dyslexiaida.org/,https://specialeducation.gr/ κ.ά.

Η ενότητα θα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με παρουσιάσεις, βίντεο, άρθρα.

Παρουσίαση μαθησιακών δυσκολιών

Παιδί με ΔΕΠΥ αλλά και χωρίς ΔΕΠΥ: Το βίντεο που δείχνει πώς επηρεάζει αυτή η διαταραχή τη συμπεριφορά